Spänningarna lättar. Musklerna mjukas upp. Hela kroppen slappar av. Vardagens stress och oro byts ut mot en känsla av totalt lugn och välbefinnande.

Vatten + massage = välmående.

Att massage har positiv inverkan på vårt välmående är allmänt känt. Forskare världen över är överens om att massage till exempel påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och att musklernas spänning minskar.1) Och att vatten som behandlingsmetod, hydroterapi, har många hälsosamma effekter visste man redan i det forntida Egypten. I ett massagebadkar samverkar dessa två metoder, vilket resulterar i en rad välgörande fördelar för ökad avkoppling och välmående.

Glad av bad.

Den avkopplande känslan i ett varmt bad beror bland annat på att det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Detta medför bland annat att nivån av stresshormoner sjunker och i stället sker en ökning av flera olika ”må-bra”-hormon. Vetenskapliga undersökningar bekräftar att varmvattenbad lindrar muskelspänningar och minskar stress, samt att effektiv stresshantering ökar chanserna för ett lyckligt och hälsosamt liv.2)

Från uppskruvad till nervarvad.

Stress anges ofta som bakomliggande orsak till en mängd krämpor och sjukdomstillstånd. Allt från huvudvärk och värkande muskler till ångest och olika former av utmattning. I en artikel från The American Heart Association, varnas det för de negativa inverkningarna stress kan ha på hjärtat. En av deras rekommendationer för att hantera stress är att varje dag avsätta 15 till 20 minuter till att sitta tyst, djupandas och tänka på en vacker plats. Var passar väl bättre att göra det än i ett massagebadkar. Kombinationen av varmt vatten, känslan av viktlöshet tillsammans med massagestrålarnas lindrande verkan, jagar stressen på flykten.

Bada dig trött.

Den avslappnande effekten som varmt vatten ger är en beprövad hjälp vid sömnbesvär. Ett kliva ner i ett varmt massagebadkar ett par timmar innan sänggåendet gör att kroppstemperaturen först ökar och sedan sjunker igen. Detta ger en signal till hjärnan som får kroppen att tro att det är dags att sova och man börjar känna sig trött och sömnig. Denna sömngivande effekt har påvisats i vetenskapliga studier.3) Tänk dock på att inte bada allt för varmt och för tätt inpå sänggåendet, eftersom kroppen då inte hinner kylas av och den förhöjda kroppstemperaturen istället kan göra det svårt att somna.

Belöning efter träningen.

Fysiska förbättringar och hög prestationsförmåga beror inte enbart på systematisk träning utan också på smart återhämtning mellan träningspassen. Alla idrottsutövare vet att nedvärmning är precis lika viktig som uppvärmning. Och det finns inget bättre sätt att ”värma ner” än att koppla av i ett massagebadkar.

Under träning ökar blodgenomströmningen i de utsatta muskelgrupperna. Hydroterapi vänder denna process så att musklerna töms på slaggprodukter och hjälper dem att återhämta sig. Hydroterapi kan även hjälpa till att lösa upp blod och lymfvätskor som ansamlas vid skador. Efter träningen så kommer det varma, bubblande vattnet tillsammans med de riktade massagejetsen att hjälpa dig att undvika stela muskler, samtidigt som det verkar avslappnande på ligament och senor.

Enligt Men’s Health Magazine kan ett varmvattenbad efter träning lindra ömhet och smärta med 40%.4) Vid träningsskador kan vattentrycket som kroppen utsätts för i ett massagebadkar hjälper till att minska svullnader.

Ta hand om din viktigaste muskel.

I vatten som har samma temperatur som kroppen eller varmare, stiger pulsen. Blodkärlen utvidgas, vilket gör det lättare för hjärtat att arbeta, samtidigt som cirkulationen förbättras. Vattentrycket hjälper också till att öka blodgenomströmningen  med ca 33%. När blodet flyter snabbare ökar syretillförseln i hela kroppen. Och ju mer syre, desto mer energi. I ett massagebadkar kan rätt riktade massagejets förstärka denna effekt. Massagejets som är riktade åt rätt håll, hjälper blodet på sin väg mot hjärtat.* Detta stimulerar samtidigt njurarna så att kroppen gör sig av med en ökad nivå av avfallsämnen.

* Konsultera alltid läkare innan du använder massagebadkar om du har hjärtproblem.

Källhänvisningar:
1) Branschrådet Svensk Massage. http://www.svenskmassage.se/sve/massage/
2) Keegan, L. (2003). Alternative and complementary modalities for managing stress and anxiety. Critical Care Nurse, 23, 55-58.
3) Sung and Tochihara. (2000) Effect of bathing and hot footbath on sleep in winter. Journal of Physiological Anthropological Applied Human Science, 19, 21-27.
4)Quill, Scott. (2007, Jan-Feb). Reduce soreness by 40 percent. Men’s Health, 22, 46.