Innan installation

Bubbelbadkaret får endast lyftas upp i karets benställning. Lyft aldrig i kompressor, pump, rör eller i karets kant. Rengör på den plats där karet ska stå så att cementrester, smuts eller damm inte kan sugas upp genom kompressorn.

När karet står på plats justera fötterna på karets yttre kanter så att frontpanelen och avloppet löper fritt. Justera sedan de inre fötterna så att de står stadigt mot golvet. Använd vattenpass så att allt blir helt horisontellt. Vattenpasset ska användas på karets kant, inte på botten.

Elektrisk anslutning

Samtliga badkar med [viska]™ system, som inte är utrustade med tillvalet värmare, ansluts 230 V, enfas, 10 A. Om badkaret är utrustat med tillvalet värmare krävs 230 V, enfas, 16 A.

Installation av all elektrisk utrustning, och även all eventuell reparation av densamma, får endast utföras av auktoriserad elinstallatör. Systemet uppfyller säkerhetskraven för Klass 1-utrustning. Systemet måste vara permanent anslutet med fasta kablar.

Installationen skall vara anpassad så att det går att genomföra service, rensning av golvbrunn, städning etc. För att kunna flytta karet för rengöring och rensning av avloppet måste elkabeln vara en meter längre än avståndet mellan den fasta anslutningen och karets anslutning. Kabeln måste placeras på så sätt att den inte ligger an mot golvet och riskerar att komma i kontakt med vatten. Elektriska delar under karet måste skyddas från direkt vattenkontakt.

Vattenanslutning vid tillval blandare/autofyll

Anslut varm- och kallvatten från badrummet med anslutningsslangar till blandaren. Maxtryck: 10 bar. Ansluten blandare skall vara enligt SS-EN1111. Fyllning via jets och autofyllning är godkänd för bostadsbruk enligt SS-EN13959. Matningen av vatten till badkaret skall vara utrustade med kulventiler för avstängning. Installationen skall vara anpassad så att det går att genomföra service, rensning av golvbrunn, städning etc. Se även till att duschslangen löper fritt under karet.

Installationsanvisning till badkar med [viska] SYSTEM

 

 

 

Ladda ner installationsanvisning. (PDF)
Innehåller information och anvisningar gällande installation och montering av badkar med [viska] SYSTEM.

Monteringsanvisning för duchväggar till badkar.
Ladda ner monteringsanvisning för duschvägg, 70 cm. (PDF)
Innehåller information och anvisningar gällande montering av duschvägg, 70 cm (alt 1).


Ladda ner monteringsanvisning för 2-delad duschvägg. (PDF)
Innehåller information och anvisningar gällande montering av 2-delad duschvägg (alt 2 & 3).

Monteringsanvisning Skandic termostatblandare.

Ladda ner monteringssanvisning. (PDF)
Innehåller information och anvisningar gällande montering av Skandic termostatblandare.

Ladda ner monteringssanvisning. (PDF)
Innehåller information och anvisningar gällande montering av Skandic termostatblandare med autofyllning.