10 års badkvalitet

Vi lämnar en fabriksgaranti under en period på 10 år på själva badkaret. Garantin täcker: tillverkningsfel, färgförändringrar och/eller sprickor samt formförändringar till följd av materialets åldring och/eller deformationer orsakade av hett vatten.

24 månaders på-plats-garanti

24 månaders på-plats-garanti för konsument lämnas under förutsättning att installations- samt skötselinstruktioner har följts. Skador på fjärrkontrollen (tillval) genom fall eller slag täcks inte av garantin. Garantin gäller inte om produkten förändrats (t ex genom att hål borrats) på något sätt som inte anges i de bifogade installation- och användarmanualerna. Vid professionellt bruk är garantitiden 12 månader.

5 års materialgaranti.

Samma villkor som ovan, dock ersätts enbart komponenter ej arbetskostnad för byte/reparation.

Vid fel...

Om köparen upptäcker fel på den levererade produkten skall anmälan omedelbart göras till återförsäljaren. Villeroy & Boch Gustavsberg AB är då skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt åtgärda garantifel alternativt ersätta produkten. Om sådan anmälan ej görs trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet förlorar köparen rätten att åberopa denna garanti.

Garantin täcker ej indirekt skada på person eller egendom som uppstått pga fel på den levererade produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för följderna vid en felaktig installation.